Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre

preocupările principale ale SC TEO CONCEPT SRL, cu sediul în jud Ilfov, localitatea Afumati, str Garoafelor, nr 11, camera 1, detinatorul websiteului www.shopreduceri.ro , în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră

cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www. Shopreduceri.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II 1. Dacă sunteți client al Site-ului www.shopreduceri.ro , detinatorul acesuia, respectiv TEO CONCEPT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • nume şi prenume
 • telefon
 • adresa de e-mail
 • adresa de facturare
 • adresa de livrare
 • precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea siteului www.shopreduceri.ro

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook

sau Google, SC TEO CONCEPT SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate

de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail, numar de telefon.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui

produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va

fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte

date furnizate nu vor fi stocate de SC TEO CONCEPT SRL, iar contul creat va fi șters

automat.

II 2. Dacă sunteți vizitator al site-ului www.shopreduceri.ro , SC TEO CONCEPT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC TEO CONCEPT SRL prelucrează datele

dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site
 • pentru informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC TEO CONCEPT SRL, prin intermediul site-ului.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC TEO CONCEPT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter

personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai

sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilorlegale care revin în sarcina SC TEO CONCEPT SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de

marketing, SC TEO CONCEPT SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu

caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC TEO CONCEPT SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de

retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC TEO CONCEPT SRL poate dezvălui datele

dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC TEO CONCEPT SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de

curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele

cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea site-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte

facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii

promoționale organizate de către SC TEO CONCEPT SRL prin intermediul site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin

intermediul lui;

-pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de

utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele

prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI.Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC TEO CONCEPT SRL nu sunt transferate în

afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în

calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC TEO CONCEPT SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC TEO CONCEPT SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de SC TEO CONCEPT SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • – în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • – în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • – in cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal

sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă

adresați la adresa de email: shopreduceri@gmail.com

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele

Atunci când te rugăm să completezi datele personale pentru a îți oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a îți putea furniza serviciul sau pentru a îți oferi acces la funcționalitatea respectivă.

Te rugăm să reții că, dacă decizi să nu ne furnizezi aceste informații, este posibil să nu poți finaliza înregistrarea ta ca utilizator sau să nu poți face comanda dorita.